Gedania

Orlova

Vari

Bergkinner

Orlova

Skytja


Gr�d 7 S�o�c

Maribor

Novigrad

Quohjooislajtori


Wybierz podstron do wczytania:
Nauka

Surmalajskie Biuro Informacji


Surmalajskie Biuro Informacji
Temerska
Gedania

Prosz wygodnie usi. Kawa, herbata? Zaraz bdzie. Rozumiem, e odwiedzajc nasze biuro szukaj Pastwo konkretnych odpowiedzi na konkretne pytania. A wic jak moemy pomc? Nasi pracownicy s do pastwa dyspozycji...

Na pocztek prosz zapozna si z Najwaniejszymi Informacjmi dla Nowych Obywateli - to powinnno rozwia wtpliwoci i odpowiedzie na najwaniejsze pytania. Jeli w dalszym cigu co jest niejsane lub maj pastwo szczegowe pytania na jakiekolwiek pytania zwizne z Krlestwem lub nasz Prowincj - prosz miao pisa, na pewno pomoemy.

Surmalajskie Szkoy Podstawowe

Szkoy Podstawowe w Ksistwie Surmali zapoznaj modych obywateli z podstawami ycia w Krlestwie Dreamlandu.

Surmalajskie Szkoy Podstawowe:
www.dreamland.net.pl/surmala/ssp

Uniwersytet Surmalajski (Wydzia Prawa Uniwersytetu Krlewskiego)

Zgodnie z reform szkolnictwa wyszego zostay zlikwidowane krajowe uczelnie wysze (w Surmali by to Uniwersytet Surmalajski), a w ich miejsce utworzono wydziay Uniwersytetu Krlewskiego. Ksistwu Surmali przypad Wydzia Prawa, ktry mieci si w gmachu dawnego Uniwersytetu Surmalajskiego w Mariborze.

Uniwersytet Krlewski w Dreamopolis:
www.dreamland.net.pl/ukdCopyright © 2008 - 2014 Surmala | J.Kalicki, �.Wakowski, M. Schlesinger-Asketil